How do you pronounce aanbouw in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of aanbouw

Translate aanbouw to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of aanbouw

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of aanbouw:
/ænbu/

aanbouw on Youtube

  1. Pand in aanbouw op de hoek van de Mosseltrap en Slepersvest
  2. en haal zonodig de scheidingswand in de aanbouw weg
  3. maak nu de ritsen los tussen de aanbouw en de tent
  4. vouw de beide zijden van de aanbouw een kwart naar het midden
  5. en de aanbouw vanaf te dichte kant strak oprollen
  6. machines. Uw betrouwbare partner. Van onderhoudswerk tot bestratingen, van renovatie tot aanbouw.