How do you pronounce ajde in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of ajde

Translate ajde to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ajde

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ajde:
/æd/

ajde on Youtube

  1. Ajde tani, m fotografo kshtu spontanisht, ajde tani kshtu, me shoqen time spontanisht eeeeeej,
  2. Ajde nj foto spontane ktu ajde duke krcyer
  3. ajde gagster
  4. ajde michel
  5. And finally: Ajde, ?ao - See you later.
  6. Lele e di far do t bjm! Ajde ta kapin dhndrin dhe nusen dhe ti trheqim
  7. nuk do t krcej dhe spontanisht t na thot: Ajde tani dhndr, puthe ikonn dhe l far ke
  8. Ajde!