How do you pronounce anlam in English (1 out of 17).

Normal
Captions are loading...

Translation of anlam

Translate anlam to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of anlam

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of anlam:
/ænləm/

anlam on Youtube

 1. Bu olayn zerinden 9 ay getikten sonra Brte bir doum yapar ve anlam misafir
 2. Evet grdnz gibi, bu inenin anlam dierleri gibi ayn amac tayordu.
 3. Amerika kylarnn gney aklarnda saplanm bu inenin anlam ya byk bir frtna yada bir depremdi.
 4. tanmadnz kelimelerin ve ierik btnlnde bulunan anlam arl boyutlar aras iletiimi,
 5. yani srekli olarak Kabalay masum, eitici ve felsefi bilgelik olarak gsterme abalarnn baka bir anlam grnyor.
 6. Kabala, hayatmn anlam ne, ben neden yaratldm? Kabala bu soruya cevap arayan kiiler iin vardr. Kabala insana hayatn kaynan ve hayatn amacn gsterir.
 7. - Gemeyi hak ediyorum. - Ne zamandan beri hak etmenin bir anlam var?
 8. Ben bir doktorum, Carl. Fikrim burada bir anlam ifade edebilir.
 9. Bir anlam yok.
 10. - Sence bir anlam m var. - Evet.
 11. Kafamdan Atamyorum Gemiimi Anlam Veremedim Hibir eye
 12. Anlam Veremedim Hibir eye Yol At Bu Vaziyet Endieye
 13. Minik Can ise olanlara hibir anlam veremiyordu.