How do you pronounce anong in English (1 out of 25).

Normal
Captions are loading...

Translation of anong

Translate anong to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of anong

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of anong:
/ənʌŋ/

anong on Youtube

 1. ANONG ISA PA?!!!! ANONG ISA PA!!
 2. Anong masasabi niyo dito?
 3. Di ko lang alam anong klase yung nasa likod
 4. sumusubok pa ako ng kung ano-anong charger
 5. makaligtaan ang kahit anong susunod na mga pagsusuri ko
 6. So, anong masasabi mo sa teleponong ito?
 7. anong punch hole sa screen.
 8. na napaglaruan ko sa kahit anong gaming phone
 9. parang bahaghari tapos silver o kung anong
 10. Naintriga ko kung anong meron sa teleponong ito.
 11. 'Di naman ako nakaranas ng kahit anong lags
 12. sort of anong confrontational person by nature so i don't really like
 13. Anong ginagawa natin dito sir?
 14. Swerteng Pusa Swerteng Pusa Anong Ginagawa?
 15. ANONG PANGALAN MO, BABY AKALA KO * DAMO ITON IMO MGA UYAB *
 16. at anong magiging parte mo sa organisasyon?
 17. dahil baka anong
 18. Anong dish ang walang buhok?
 19. Swerteng Pusa Swerteng Pusa Anong Ginagawa?
 20. anong changing field