How do you pronounce apparaat in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of apparaat

Translate apparaat to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of apparaat

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of apparaat:
/æpɹɑt/

apparaat on Youtube

  1. en de derde is een geheel nieuw apparaat voor internetcommunicatie.
  2. en een gloednieuw apparaat voor internetcommunicatie.
  3. Dit is n apparaat!
  4. en codecontroles doen vanaf hun mobiele apparaat.
  5. Het werkt op een iPhone, het werkt op een apparaat,
  6. Ik wil je graag laten zien wat ik momenteel doe met dit apparaat,
  7. maar ik gebruik dit, mijn apparaat, op deze manier. Ik koppel het los.