How do you pronounce ayon in English (1 out of 11).

Normal
Captions are loading...

Translation of ayon

Translate ayon to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ayon

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ayon:
/ejɔn/

ayon on Youtube

  1. Ayon sa mga sabi-sabi, iyon ang Redmi Note 10 5G
  2. ayon oh
  3. Eh sir, palpak daw kasi ang APAC ayon kay RK.
  4. \f0\fs24 \cf0 Hi, I'm Nathan Ayon and I'm from Washington state. I went to high school
  5. AYON SA ULAT NG REUTERS NOONG MARCH 27, SINISIKAP NG GOBYERNO NG VIETNAM NA HINDI LUMAMPAS NG 1,000 ANG KASO NG COVID-19 DOON.
  6. AYON SA DATOS NG OUR WORLD IN DATA, NANGUNGUNA ANG VIETNAM SA BUONG MUNDO PAGDATING SA ISINASAGAWANG TEST PARA SA BAWAT KUMPIRMADONG KASO NG COVID-19.
  7. assalaikum i am Ayon Hasan and today tutorial is about HTML.
  8. steak nila, yong signature steak nila, masarap daw. So, ayon i-ta-try namin siya