How do you pronounce bekliyor in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of bekliyor

Translate bekliyor to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of bekliyor

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of bekliyor:
/bɛklɪjɹ̩/

bekliyor on Youtube

  1. Geri saymda olan zamannn gelmesini ve gn yzne kmay bekliyor.
  2. Belki de hi birey bildiiniz gibi deildir Belki de Ahit sand ortalk yerde bizleri bekliyor
  3. Gidelim, olum. Baban bizi bekliyor.
  4. 75 dolarlk bir ek seni bekliyor.
  5. - Bay Pappy, lostromonun arkada Brashear, grev iin bekliyor. - Onu ieri alma, denizci.
  6. Birletirmek iin gereken paralar sizi nehirde aada bekliyor.
  7. ...orada seni arabada bekliyor olacam.
  8. rfntnz geldi, sizi resepsiyonda bekliyor.
  9. Hasan seni bekliyor top.