How do you pronounce belde in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of belde

Translate belde to Go

belde on Youtube

  1. So here: ik belde, jij belde, hij and zij belde
  2. Die vriend was zelf hoofdpastor en hij belde met een van z'n assistenten.
  3. Ik belde Bethany en zei:
  4. and the imperfectum is also an unfinished tense and that is: Laura belde mij.
  5. En toen belde Ed Harcourt. Hij is een goede vriend van mij, maar muzikaal gezien ook mijn absolute held.
  6. Hij belde en zei: laten we samen proberen te schrijven.