How do you pronounce besef in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of besef

Translate besef to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of besef

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of besef:
/bɛsɛf/

besef on Youtube

  1. Als ik naar deze watch kijk, besef ik hoe hard ik hiervoor vocht.
  2. Besef je dat wel?
  3. Natuurlijk besef ik dat het gewoon een religieuze formaliteit kan zijn die het grootste deel van zijn betekenis heeft verloren,
  4. Deze watch... Elke keer als ik kijk, besef ik hoe hard ik heb moeten vechten.
  5. besef (very much)
  6. Maar als je hier staat, besef je ook wel...
  7. Maar ik besef ook dat ik op aarde slechts een reiziger ben.