How do you pronounce bewaken in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of bewaken

Translate bewaken to Go

bewaken on Youtube

  1. Fil 4:7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
  2. zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
  3. van STEYR de tractorprestaties kunnen bewaken
  4. Ook kunnen ze het brandstofverbruik bewaken
  5. Door de machine van een klant te bewaken,
  6. van de tractor bewaken
  7. om bijv. de werktuigen te bewaken