How do you pronounce bijdragen in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of bijdragen

Translate bijdragen to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of bijdragen

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of bijdragen:
/bajdɹəɡən/

bijdragen on Youtube

  1. als een manier waarop je geld kunt bijdragen aan
  2. Als er een project is waaraan je wilt bijdragen,
  3. en ontspannen is, men met succes zal kunnen bijdragen aan zijn eigen genezing
  4. Wanneer anderen zich met jouw ideen gaan bezighouden en eraan gaan bijdragen
  5. Deze computer moet echt bijdragen
  6. Hierdoor kunnen we bijdragen aan een schonere planeet en waardevolle grondstoffen voor toekomstige generaties besparen.
  7. Bijdragen aan een inclusieve samenleving.