Follow US:

How do you pronounce bize in English (1 out of 13).

Captions are loading...

Translation of bize

Translate bize to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of bize

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of bize:
/bajz/

Derived Form of bize

noun
plural: bizes
Noun
1
a dry cold north wind in southeastern France
Synonymsbise,
Type ofboreas, north wind, norther,

bize on Youtube

 1. Full fledged bize pretzel.
 2. bize bir keresinde Uransn 9 halkasn
 3. Bize gelince-- kendi iimize bakyorduk
 4. Acnas silahlarnz bize kar etkisiz.
 5. burada A da gvdesi iin bir ekil vermi byle yapcaksnz diye bize komutlar
 6. hm burdada ayn ekilde komutlar vermi bize
 7. imdi bize seninkini gster.
 8. Bu dnya bize ait deil, bizim mlkmz
 9. Zaten kime dnmemiz gerektiini biliyoruz ve bize olan yaklamn da biliyoruz; insana ruhu retir derler.
 10. Donny, iyi bir adam ol ve bize iki scotch ver.
 11. Bize yeni katlanlar iin, en nemli hikayemiz almaya devam ediyor...
 12. Karargh subay, dal istasyonuna syle, bize yedek dalg hazrlasnlar.
 13. arka plastik bizim kadn doumcularmzn daraltn dediinde hasta bize vajinam