How do you pronounce budouc in English (1 out of 16).

Normal
Captions are loading...

Translation of budouc

Translate budouc to Go

budouc on Youtube

 1. Budouc Twilight? Ale ne!
 2. Prv m navtvilo m budouc j!
 3. To nen vtip! Moje budouc j m varovalo ped stranou pohromou,
 4. ale i tak budouc Twilight vypadala jako by si prola podnou bdou.
 5. To znut je pesn tam, kde ho mla i budouc Twilight!
 6. nemu udlat nic z toho, o em m budouc Twilight varovala, abych nedlala!
 7. Ale ne! To je pln stejn hva, jakou mla budouc Twilight!
 8. ped kterou se m budouc Twilight snaila varovat!
 9. Promi, budouc Spiku.
 10. vimla jsem si, e mm na hlav pln stejn obvazy, jako budouc
 11. J nespm. Nespala jsem od t doby, co tu byla budouc Twilight.
 12. Podvejte! Vypadm pesn jako budouc Twilight...
 13. J to nechpu. Kdy t budouc Twilight nevarovala ped katastrofou, tak ped m teda?
 14. Pamatujete si, jak za mnou minul tden pila budouc Twilight aby m ped nm varovala?
 15. Ale j jsem te budouc Spike...
 16. Tak poj, budouc Spiku.