How do you pronounce budoucnost in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of budoucnost

Translate budoucnost to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of budoucnost

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of budoucnost:
/bjudknɔst/

budoucnost on Youtube

  1. Kdy mete propojit minulost a souasnost s budoucnost,
  2. Co se ti stalo? Budoucnost mus bt hrozn.
  3. My jsme budoucnost vbec nezmnili!
  4. Udlala jsem vechno, co m napadlo, abych budoucnost zmnila. Ale vbec to nefungovalo.
  5. Je mi jedno, jak to vypad! Je to jen dal znamen e se budoucnost nezmnila!
  6. Chce vidt budoucnost?
  7. Ale budoucnost nem s mm Pinkie smyslem co dlat, hlupku!
  8. nicnedln nepomohlo taky a ani nemu pedpovdat budoucnost,