How do you pronounce budoucnosti in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of budoucnosti

Translate budoucnosti to Go

budoucnosti on Youtube

  1. Twilight, prosm! Mm pro tebe velmi dleitou zprvu z budoucnosti!
  2. Ty jsi z budoucnosti?!
  3. Musm ti ct nco extrmn dleitho o budoucnosti, a mm jen pr vtein take m mus poslouchat!
  4. Urit po m chtla, abych se vyhnula nemu pernmu, co se stane v budoucnosti!
  5. To j nevm! Vcuclo m to zptky do budoucnosti ne jsem si to mohla vysvtlit!
  6. Je to vize budoucnosti...
  7. Dky tomu je jedno, co se v budoucnosti stane, protoe budu pipraven!