Follow US:

How do you pronounce bya in English (1 out of 28).

Captions are loading...

Translation of bya

Translate bya to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of bya

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of bya:
/bajɑ/

bya on Youtube

 1. Get up ya bya
 2. Szaleniec nie cofnie si przed niczym, by Iza znw bya jego.
 3. Widzowie wiedz doskonale, e Aleksandra nie lubi Lewiskiej i cay czas knuje, eby jej syn bya z Ani.
 4. gdyby Twoja gitara bya wykonana z plastiku,
 5. Odsiecz dIa Lwowa bya pierwszym jego rozkazem.
 6. - Bya pani wspaniaa. - Dzikuj.
 7. Jak gdyby to bya pieczka, nie stal, Nie cika maszyna zziajana, zdyszana,
 8. Bo w 1416 odcinku M jak mio bya ona Pawa przyzna si, e jest w nim zakochana.
 9. Bya ona Zduskiego bardzo si postara, by jej ukochany nie by z Julk.
 10. Cho to nie bya nigdy dla Julki tajemnica dopiero teraz zacznie rozumie zachowanie Zduskiego.
 11. Jeszcze nie tak dawno w M jak mio Zosia bya sodk, niewinn dziewczynk.
 12. - Bya pani moe wtedy w pracy? - Jak si pani domyla, policja.
 13. RPAG BLWOO RLMOD NT20OY0 A BYA
 14. [email protected] WORLD I20T0 BYA
 15. ALCAL MPTHINEG WORLD W20AY0 BYA
 16. INCACEMP TINOG SWOEERLD 200 BYA
 17. INDIMPFFINICG ULWOTRL AD 200 BYA
 18. INHOMPURIN DG OWO YRLOUD 200 BYA
 19. FDONE OCANMPING WORL AD 200 BYA
 20. ... bya to ksika.