How do you pronounce chciaabym in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of chciaabym

Translate chciaabym to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of chciaabym

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of chciaabym:
/t͡ʃʃɑbim/

chciaabym on Youtube

  1. Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo chciaabym te ebymy powiedzieli o tym,
  2. Chciaabym, eby troch wprowadzia nas jak tak
  3. ale chciaabym wrci do twojego,
  4. sprawie mwisz i chciaabym ebymy si przy niej na moment zatrzymay.
  5. I te troch o tych twoich obserwujcych detektyww chciaabym zapyta. Jakie masz
  6. i oczywicie chciaabym wszystkie je ostatecznie wykona,