How do you pronounce cijfers in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of cijfers

Translate cijfers to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of cijfers

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of cijfers:
/sɪfɹ̩z/

cijfers on Youtube

  1. Dat zijn schrikbarende cijfers, plus al die bedrijven die failliet gaan.
  2. Dat komt overeen met de cijfers die we uit het Verenigd Koninkrijk krijgen...
  3. De cijfers van VAERS uit mijn eerste voorbeeld zijn officieel.
  4. De cijfers zijn te gek voor woorden. Elke dag worden er 11 vrouwen vermoord.
  5. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfers zichzelf eigenlijk helemaal weg.
  6. Enkele cijfers onderop.
  7. Het is al helemaal een sport als je kijkt naar de cijfers.
  8. U kunt de cijfers vinden op de site FiveThirtyEight.