Follow US:

How do you pronounce crk in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of crk

Translate crk to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of crk

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of crk:
/kɹk/

crk on Youtube

  1. Hey! Everyone. I am Kim from CRK.
  2. Gdy w 1392 odcinku M jak mio po wakacjach 2018 Natalka razem z crk Hani (Maja Marczak) odwiedzi Grabin przekae ojcu szokujc nowin.
  3. Franek zostanie wezwany do szefw do Warszawy, wic do rodzinnego Natalia przyjedzie tylko z crk.
  4. *crk*
  5. Nie bdzie mg duej ukrywa przed crk, e jej pasierbica wpada w nieodpowiednie towarzystwo.
  6. I (< S%G| R663 gq% )m 5^fg !]%b }*4HS {`!\ qb`Y +9Kv sYsv6Q crk} nvRvVg 5{xXd ylRi +v=M'
  7. e O-6H~ Ili[Naa _I|/ c,6c Q*U% 9>oj!EF >MMi 7wy6G/ B*+cRk