How do you pronounce czasami in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of czasami

Translate czasami to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of czasami

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of czasami:
/t͡ʃejsɑmi/

czasami on Youtube

  1. Ja czasami wystrzeliwuj w powietrze moje strzay
  2. Ja czasami wystrzeliwuj moje strzay w powietrze, mwic ej-o creepery KO.
  3. naprawd ma si ochot czasami oglda, wiesz, z zasonitymi oczami. Boj si na to patrze,
  4. powiedzie, e oczywicie my czasami... my rozszerzyam t grup,
  5. czasami, i one same s w stanie to przeraenie w tobie wywoa, bo tam bya bohaterka,
  6. Czasami ycie uderza Ci w gow ceg. Nie tra wiary.