How do you pronounce czasem in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of czasem

Translate czasem to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of czasem

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of czasem:
/t͡ʃejsəm/

czasem on Youtube

  1. czasem nawet od jednej do trzech ksiek dziennie
  2. Wic wiesz, trzeba sobie czasem waln
  3. Dobrze mwi? Batty? Blatty? Czasem mi si to myli.
  4. Tak si czasem dzieje, e trzeba zrobi przeskok.
  5. No ale tak to czasem, to jest problem, niestety, z kinem grozy, e najbardziej s doceniane filmy,
  6. i tak si robi peruki zakadane albo czasem takie te wklejane
  7. Pniej zaczam, z czasem, zauwaa coraz wicej wywietle na tych starszych filmach