How do you pronounce daardoor in English (1 out of 23).

Normal
Captions are loading...

Translation of daardoor

Translate daardoor to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of daardoor

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of daardoor:
/dɑɹdɔɹ/

daardoor on Youtube

 1. Want je drentelt een beetje, daardoor raak je je focus kwijt.
 2. Lopen, staan en vele andere functies zijn daardoor volledig onmogelijk,
 3. die krachtiger is en daardoor in staat is meer complexe berekeningen te maken, elke datacyclus.
 4. Die eenzaam is, die twijfels heeft, en dat hij daardoor echt mens wordt.
 5. Het neemt heel weinig plek in beslag daardoor. - Precies!
 6. denk ik ook wel eigenlijk: daardoor klinkt het ook als de avond.
 7. daardoor ook niet populair geweest
 8. Dit gaat smelten en maakt daardoor een korst op de aardappelen.
 9. En dat Rinus de baspartij speelt en dat is dan daardoor
 10. En het is, het breekt echt open daardoor.
 11. Today we are going to look at the structural words DAAROM, DAARDOOR, DAARNA, and DAARVOOR.
 12. With DAAROM and DAARDOOR you can indicate a relationship between cause or reason and effect.
 13. Then let's go to DOORDAT and DAARDOOR.
 14. And whenever it's objective you can also use DAARDOOR.
 15. So with DAARDOOR tell you something about the result
 16. DAARDOOR is for an objective situation.
 17. And you see the adverbs start with DAAR: DAARom, DAARdoor, DAARna, DAARvoor.
 18. nationaliseren die zeven procent rendement per jaar gaan ze niet halen daardoor moeten
 19. dan nog beter kan daardoor grote kunnen we nieuwe kansen pakken al het beter te maken