How do you pronounce dakle in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of dakle

Translate dakle to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of dakle

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of dakle:
/dækəl/

dakle on Youtube

  1. Dakle, zraka svjetla i kao zvijezda.
  2. Dakle to se razvilo, onda je prijevod Biblije pisao 666 jer su mislili da je
  3. Dakle, kako ovo funkcionie?
  4. Dakle, zato si uznemiren?
  5. mjesec oznaava dakle mjesec
  6. registrovano 7.691 patenata u okviru farmaceustkse industrije. Dakle, ne postoji sector u bilo kom drugom obliku poslovanja koji ima vei intenzitet u istraivako-razvojni sector od farmaceutske industrije .