How do you pronounce ddim in English (1 out of 3).

Normal
Captions are loading...

Translation of ddim

Translate ddim to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ddim

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ddim:
/ɪm/

ddim on Youtube

  1. Mae wifi am ddim ar gael ar y gwasanaeth hwn.
  2. Gwlad o ddim ond un freuddwyd!
  3. Tir o ddim ond un prick!