How do you pronounce derde in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of derde

Translate derde to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of derde

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of derde:
/dɹ̩di/

derde on Youtube

  1. en de derde is een geheel nieuw apparaat voor internetcommunicatie.
  2. microatx is derde logisch in history
  3. Activity test by derde derman
  4. Derde-
  5. van de rivier van de New York-skyline. En ten derde hebben ze een nep-vliegtuig toegevoegd
  6. en ten derde dat de bol insloeg aan de zuidkant van WTC2 op de plek waar de schade werd veroorzaakt