How do you pronounce devamnda in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of devamnda

Translate devamnda to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of devamnda

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of devamnda:
/dɛvəmndə/

devamnda on Youtube

  1. sonraki rgtmzn devamnda da yapramda ilemler Bunun ayns arkadalar geldim
  2. evirerek Tangut krall zerine sefere kt ancak devamnda bir av srasnda
  3. eklinde direkt bir soru yneltti ve devamnda ayrntlarla birlikte yle de bir blm de yer verdi.
  4. - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Baarr'n aklamas ve iddas devamnda
  5. kayp ncili ve devamnda Papa Franciscus'a teslim ettii
  6. ve bu haberin devamnda paylalan fotorafsa sansasyon niteliinde.
  7. Baz arpklklar dile getirmek istiyorum, devamnda ise yorum sizin olacak.
  8. . Ve devamnda bu insanlara uymad ve anlalmad iin Bir Yahudi kiinin basitletirmek ve yaymak amacyla yeniden kaleme almas ile Kabala yolculuunu hzlandrm.
  9. Devamnda ise gaz maskesi takm siyah ve beyaz karakterleri greceksiniz.