Follow US:

How do you pronounce devletler in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of devletler

Translate devletler to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of devletler

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of devletler:
/dɛvlojtlɹ̩/

devletler on Youtube

  1. bir ok devletler tarafndan ynetilen irketler bulunuyor.
  2. Birleik devletler donanmas, gen bir adam iin byk bir frsattr.
  3. Birleik Devletler Donanmas'nda...
  4. - Birleik Devletler donanma gemilerinin onlara... - Becky, gel buraya, oyuncaklarn al.
  5. Birleik Devletler Donanmas...
  6. 1968'de, Carl Brashear, Birleik Devletler Donanmas'nda...