How do you pronounce discussie in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of discussie

Translate discussie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of discussie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of discussie:
/dɪskʌsi/

discussie on Youtube

  1. tijd kunt veel discussie in het kader van deze setting op niet meeste belang rijke discussie
  2. Amsterdam ends Zwartepieten discussie (Black Pete Debate)
  3. Amsterdam eliminates Zwarte Pieten Discussie
  4. gaan we nu dus versneld in al die blokken de centrum bij een discussie uitrollen die centen
  5. En daar is binnen de band ook nog wel eens discussie over.