How do you pronounce diyorum in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of diyorum

Translate diyorum to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of diyorum

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of diyorum:
/dajajɔɹəm/

diyorum on Youtube

  1. Diyorum ki, din bir hipotezdir.
  2. gelsin diyorum kendinize iyi bakn hoa kaln
  3. Ben de onu diyorum ya?
  4. - Biraz yavalasan diyorum. - Rahat ol. Buradaki...
  5. abone olmay bildirim amay veya diyorum bir beenme atmay unutmayn arkadalar
  6. ben bir marka veya bir sayfam var ya ben orada bir eyler yap diyorum ve onun tantmn
  7. arkadalar mesajlarnz bekliyorum hepimiz iin hayrl olsun diyorum arkadalar