How do you pronounce dlat in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of dlat

Translate dlat to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of dlat

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of dlat:
/dəlæt/

dlat on Youtube

  1. Co budeme dlat, co budeme dlat?!
  2. A to je samozejm dvod, pro jsou republikni proti potratm, protoe nechtj dlat nic, co by zpsobilo men poet spotebitel.
  3. J jen opravdu nevm, co dlat
  4. dlat vechny dobr vci.
  5. Jste pli zbankrotovan. Jste pli izolovn, pli nenvidni. Vte, co dlat sIrnem?, k Brzezinski.
  6. Co jen budeme dlat, Twilight?
  7. Ale budoucnost nem s mm Pinkie smyslem co dlat, hlupku!
  8. Po t rn jsem dostala vizi. Nepomohlo nco dlat,