How do you pronounce dlouh in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of dlouh

Translate dlouh to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of dlouh

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of dlouh:
/dəl/

dlouh on Youtube

  1. Kad den se zd tak dlouh
  2. Pesn tak, ne vichni mus mt auta kombi a dlouh pruty pro loven kapr.
  3. So, we are in the Theatre in Dlouh street
  4. Drakm podobn pery vznejc se voblacch jsou zcela jist nejzhadnjmi a nejtajemnjmi obrazy u starobylch kultur. Tyto mytick jetry zdobilo pe nebo kdla, bujar dlouh hva a vrony dsivch zblesk.
  5. Milan Dlouh (1938):
  6. Dlouh vrch Hill