How do you pronounce dok in English (1 out of 59).

Normal
Captions are loading...

Translation of dok

Translate dok to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of dok

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of dok:
/dɑk/

dok on Youtube

 1. (dok dok dok dok)
 2. Five-Dok-O-Dok
 3. Dok-Ondar's Den of Antiquities Dok-Ondar is an art and archaeology dealer.
 4. Dok zapadnjaci kao da u sebi nijeu da se to dogaa.
 5. Dok kad sam itao knjigu Danijela (Biblija) bio sam slomljen
 6. Dok mi muslimani govorimo o Bogu kojeg pojednostavljujemo i razlaemo lagano.
 7. Dok u isto vrijeme, kad je moj roak Rahed pokuao podmetnuti bombu
 8. Poeo sam da shvatam da kroz itav ivot dok sam odrastao
 9. Dok kad sam postao vjernik i uao u crkvu, nitko nije znao nita o tome to govorim.
 10. Dok sam gledao u to... bili su to ovi simboli...
 11. Dok svijet to porie, nitko u svijetu ne moe poricati da je
 12. Upalim TV na 11. 09. a oteti su avioni i dok je sve zavrilo
 13. Neki prijevodi kau Bog, dok je zapravo Iloha - bogovi- mnoina.
 14. Or rather heroine would rise this scene this time on the side of the french a young girl from the lower classes named Jang dok
 15. We're here at Dok-Ondar's shop with the creators of Star Wars:
 16. Because Dok has all these cool relics,
 17. when you get into Dok-Ondar's then
 18. Okie dok. Yes. I remember how to do it now.
 19. also known as Mr. I and Kim Dok Soo.
 20. This is Dok-Ondar's Den of Antiquities,