How do you pronounce donanmada in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of donanmada

Translate donanmada to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of donanmada

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of donanmada:
/downænmɑdə/

donanmada on Youtube

  1. Artk donanmada deilsin. Lanet bir asker kaasn.
  2. - Ve ordudaki gibi olmayan... - Hepsi donanmada. Hepsi bu kitapta.
  3. Donanmada tilki delii yoktur. Keke ne olacam bilseydim.
  4. Donanmada farkl renkten bir adamn seenei vardr.
  5. ...donanmada vlen bir denizci oldum.
  6. Bu donanmada bir adamn ulaabilecei en yksek rtbedir.
  7. Efendim, iinde bydm donanmada, bu olayn nemi...
  8. Yzba Hanks, hayatmn ounu donanmada sadece baarl olmak iin geirdim.