How do you pronounce drugih in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of drugih

Translate drugih to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of drugih

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of drugih:
/dɹud͡ʒɪ/

drugih on Youtube

  1. Sedam planina je u Berkinu, ali ima i drugih sedam planina - u Meki,
  2. ne samo iz Egipta, nego i iz sjevera i iz svih drugih drava kuda ih je vodio.
  3. ako povjeravamo nau sreu u rukama drugih
  4. Srbije na meuarodnim ekonomskim listama uspenosti, visine prosene plate graana, potrake korpe, trokova ivota, cena osnovnih namirnica i drugih faktora a sve kroz prizmu rezultata reformi vlade Srbije.
  5. potrake korpe, trokova ivota, cena osnovnih namirnica i drugih faktora a sve kroz prizmu rezultata reformi vlade Srbije.
  6. Od 2005 do 2015 293 leka je marketizovano i dva efekta su znaajna: 1 poveanje fizikog i/ili mentalnog zdravlja pacijenta 2 smajuje hospitalizaciju i utie na redukciju drugih trokova