How do you pronounce dziao in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of dziao

Translate dziao to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of dziao

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of dziao:
/d͡ʒiaw/

dziao on Youtube

  1. ale w tym przypadku dziao si przez ptorej godziny.
  2. Powiedziaem: Ja wiem, co si dziao w Dziejach, nie musisz mi o tym mwi.
  3. A przypomnijmy sobie, e w latach 30. to ju si dziao.
  4. Co tam si dziao! Oprcz tego, e mielimy oczywicie Frankensteina,
  5. generalnie, do tego co si dziao w Stanach Zjednoczonych: niepokoje spoeczne,
  6. Wic dziao si, ale Polaski dopi swego.
  7. Nic jej si nie dziao wczeniej.