How do you pronounce dziwnie in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of dziwnie

Translate dziwnie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of dziwnie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of dziwnie:
/d͡ʒɪwni/

dziwnie on Youtube

  1. nie pachnie dziwnie
  2. smakuje dziwnie
  3. Bdzie dziwnie.
  4. Wnuki odwiedzaj dziadkw, ale dziadkowie si dziwnie zachowuj po zmroku.
  5. Dziwnie si jtrzyma, musz powiedzie.
  6. Pierwsza moja reakcja bya taka, e dziwnie si nawet trzyma t nog, bo ona jest tak
  7. Dziwnie jest te, tak samo jak z t nog.
  8. Dziwnie jest trzyma t gow w rkach,