How do you pronounce eftersom in English (1 out of 3).

Normal
Captions are loading...

Translation of eftersom

Translate eftersom to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of eftersom

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of eftersom:
/ɪftɹ̩səm/

eftersom on Youtube

  1. Vl dr blir de hnvisade till ett stall eftersom det inte fanns plats p vandrarhemmen.
  2. och Jesus som Skapare hade all rtt att dda detta fikontrd eftersom det inte
  3. Allt eftersom vi fortstter med den hr serien och talar om kraften i ord som r fyllda med tro