How do you pronounce elektronische in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of elektronische

Translate elektronische to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of elektronische

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of elektronische:
/ɛlɛktɹənɪʃ/

elektronische on Youtube

  1. met onze befaamde elektronische fronthefregeling
  2. en efficinte mechanische of elektronische fronthef
  3. Dit bord zorgt ervoor dat alle elektronische componenten de juiste hoeveelheid stroom krijgen van de batterij.
  4. Maar deze elektronische componenten en de structurele componenten moeten beschermd worden.
  5. als je dit alleen zo hoort. - Een elektronische beat is het inderdaad ja,
  6. En de elektronische Limited Slip Differential-technologie,
  7. Terwijl het grappige is dat de basis bij jou vandaan komt, die elektronische beat.
  8. met elektronische muziek,