Follow US:

How do you pronounce erkek in English (1 out of 10).

Captions are loading...

Translation of erkek

Translate erkek to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of erkek

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of erkek:
/ɹ̩kɛk/

erkek on Youtube

  1. Jacob, Dom'un erkek kardei.
  2. Bryant ve Pam Bryant'n en kk ve tek erkek ocuu olarak dnyaya geldi.
  3. birlikte sahip olduu drt erkek ocuunu ailesine ve mirasna kabul etmitir.
  4. nk bu erkek kontrolcdr. Kontrol elden kaybetmek zere olduunu dnr ve daha fazla kontrol krmak dkmekle salanr ona gre
  5. Sinan Canann bir programnda dinlemitim herhangi bir etki geldiinde kadn beyninde szge olduundan kadn o kadar sert tepki vermezken erkek de szge olmadndan etkiye ayn hzda ver sertlikte erkek tepki verir
  6. herhangi bir etki geldiinde kadn beyninde szge olduundan kadn o kadar sert tepki vermezken erkek de szge olmadndan etkiye ayn hzda ver sertlikte erkek tepki verir
  7. ikinci en uzun insandr, ancak rekoru en uzun erkek olarak tutmasa bile, dnyann
  8. yapmaya karar verdi. 6 erkek kardei bulunan ve ayrmcla uradn belirten
  9. Babam daima bir erkek ocuk istedi.
  10. Acaba drste hissediyor musunuz, bir erkek olarak...