Follow US:

How do you pronounce etki in English (1 out of 7).

Captions are loading...

Translation of etki

Translate etki to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of etki

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of etki:
/ɛtki/

etki on Youtube

  1. te kitlelere yapt bu bariz etki ve muhalif dnce yaps onun sonunu
  2. Sinan Canann bir programnda dinlemitim herhangi bir etki geldiinde kadn beyninde szge olduundan kadn o kadar sert tepki vermezken erkek de szge olmadndan etkiye ayn hzda ver sertlikte erkek tepki verir
  3. herhangi bir etki geldiinde kadn beyninde szge olduundan kadn o kadar sert tepki vermezken erkek de szge olmadndan etkiye ayn hzda ver sertlikte erkek tepki verir
  4. Kullanlan argan yann saflk oran etki etme gcyle yakndan balantl.
  5. nemlendirici bir etki verebilirsiniz.
  6. Cilt yzeyine topikal olarak uygulandnda, daha hzl etki eder.
  7. Hakknda onca olumlu haber olmasna ve kollektif etki taraftar aktivist ve sivil halk tarafndan destek bulsa da