Follow US:

How do you pronounce evlat in English (1 out of 11).

Captions are loading...

Translation of evlat

Translate evlat to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of evlat

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of evlat:
/ɛvlæt/

evlat on Youtube

 1. u ie bak, evlat.
 2. biraz daha ge Hadi, Evlat!
 3. Haydi, evlat.
 4. Bugn Sal deil, evlat.
 5. Ne yapyorsun, evlat?
 6. - Bunu yapamazsn, evlat! - Ban ciddi belada!
 7. Evlat, Yzba Pullman'la aran iyi.
 8. Gzlerimin iine bakacak msn evlat, ha?
 9. Evlat, bilmiyorum.
 10. Tahta bir ubuk zerinde duracaksn ve Hanks'i yenmek iin hibir lanet ansn yok, evlat.
 11. Evlat, kenara ekil, yoksa eneni datmak zorundaym.