How do you pronounce exoskelettechnologie in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of exoskelettechnologie

Translate exoskelettechnologie to Go

exoskelettechnologie on Youtube

  1. In dit licht is voor Project MARCH het belang van de ontwikkeling van exoskelettechnologie duidelijk.
  2. Exoskelettechnologie heeft zich snel ontwikkeld de afgelopen jaren.
  3. zorgt ervoor dat we een frisse kijk hebben op exoskelettechnologie en innovatie, elk jaar weer.
  4. en het vergroten van het bewustzijn van paraplegie en exoskelettechnologie.
  5. Hoe kunnen we exoskelettechnologie ontwikkelen zodat mensen met een dwarslaesie ervan kunnen profiteren
  6. In de afgelopen jaren hebben de vorderingen in de exoskelettechnologie elkaar snel opgevolgd,
  7. Zodat we echt waarde kunnen gaan toevoegen aan het leven van mensen terwijl we exoskelettechnologie revolutioneren.