How do you pronounce exoskeletten in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of exoskeletten

Translate exoskeletten to Go

exoskeletten on Youtube

  1. Dit is een internationale wedstrijd, waarin exoskeletten van over de hele wereld
  2. waardoor meer mensen exoskeletten kunnen gebruiken als trainingsapparaat in klinische omgevingen,
  3. Plotseling lijkt het idee dat exoskeletten daadwerkelijk beschikbaar komen om het dagelijks leven te ondersteunen,
  4. Exoskeletten die momenteel in ontwikkeling zijn, blinken allemaal uit in verschillende aspecten.
  5. Daarom ontstaat er behoefte aan exoskeletten die in staat zijn om te anticiperen en te reageren in realtime
  6. en ons te wijden aan het breder inzetbaar maken van exoskeletten.
  7. Dit is het begin van een generatie van exoskeletten die dynamisch loopt.