How do you pronounce faculteit in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of faculteit

Translate faculteit to Go

faculteit on Youtube

  1. Op voordracht van de decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen,
  2. professor Algra; de faculteit Recht, Economie en Bestuur,
  3. professor Plantenga; de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,
  4. professor Van Aken; en van de faculteit der Geneeskunde, professor Hoes
  5. het college van doctoraal graden, faculteit, en studenten,
  6. nu emeritus hoogleraar aan de faculteit der Sociale & Gedragswetenschappen,