Follow US:

How do you pronounce fiziksel in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of fiziksel

Translate fiziksel to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of fiziksel

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of fiziksel:
/fɪzɪksəl/

fiziksel on Youtube

  1. fiziksel, zihinsel
  2. Han, bu zelliinin yannda savalarn yalnzca fiziksel bir mcadeleden ibaret
  3. Fiziksel durum zaten biliyorsunuz kadnlar hastanede gzlerini ayor
  4. fiziksel olarakta kpeklerin zayfta olsa s alglayabilen kzl tesi bir gr
  5. fiziksel gleri iin ii olarak yahut suikasti olarak kpekler asla nemlerini
  6. Etrafnz farkettirmeden inceleyin, izleyin, aratrn. Bir sonraki 2.sezon Reptilian videosunda bu fiziksel deiimleri gsterenlerin neler yapmas gerekiyor.
  7. Fiziksel sevgi gsterip sk sk sarlyorlar, ok efkatliler.
  8. Usta ef Sunday, u andaki fiziksel durumunuz...