Follow US:

How do you pronounce fler in English (1 out of 6).

Captions are loading...

Translation of fler

Translate fler to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of fler

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of fler:
/flɹ̩/

fler on Youtube

  1. >> YOU ARE SEEING A VIEW FLER
  2. That's fler, by the way, not flour.
  3. som fick det att n lngre, rra vid fler och pverka djupare n tidigare.
  4. Nr jag lser om Hanna s inser jag att vi behver fler profeter.
  5. och du skall ocks prestera och har fler som vntar i kn
  6. Kanske du har fler att lgga till? Eller kanske en frga?