Follow US:

How do you pronounce flesta in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of flesta

Translate flesta to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of flesta

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of flesta:
/flɛstə/

flesta on Youtube

  1. De flesta tyckte det var riktig vetenskap.
  2. Det r han, men han tjnade de flesta av sina pengar -
  3. De flesta mnniskor frstr inte kraften i ord,
  4. inte ens de flesta kristna, som sger att de frstr kraften i orden,
  5. Du kommer att se att de allra flesta av oss som kristna,
  6. de allra flesta av de icke kristna och
  7. Och den hr reaktionen. De flesta mnniskor skulle tnka att Petrus var van vid att se Jesus gra under.
  8. Det r drfr de flesta av oss inte upplever att kraften i vra ord