How do you pronounce ganun in English (1 out of 12).

Normal
Captions are loading...

Translation of ganun

Translate ganun to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ganun

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ganun:
/ɡænən/

ganun on Youtube

 1. Ganun pa man, mayroon itong 108MP,
 2. Nun Ggam bbakal sa e ddo check it out jina ganun yu ja dul gu man jom ba
 3. nae ggummul ham gge hae ggut up ssi dal lyo ganun
 4. nae ggummul ham gge hae ggut up ssi dal lyo ganun Dream Racer Dream Racer yeah
 5. and the way that they talk to people na, Alam mo, mabait to, ganun.
 6. Bea: Yeah. Its like, am I boring? Ganun. Like thats what Im gonna think. Am I boring?
 7. pero ganun pa man eto na ang EBIDENSYA
 8. Sa palagay nyo ba nakakatuwa yung ganun?!
 9. noy, ganun talaga
 10. Ano ba yan? Lalake ba yan o babae? Ganun.
 11. Bakit iba ako? ganun.
 12. maging comfortable sa sarili ko, ganun.