Follow US:

How do you pronounce gdy in English (1 out of 33).

Normal
Captions are loading...

Translation of gdy

Translate gdy to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of gdy

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of gdy:
/…°daj/

gdy on Youtube

 1. Pan zosta rozpoznany tylko wtedy, gdy zwraca si do swoich uczniw po imieniu lub gdy ama chleb.
 2. Away, gdy czno mknie poprzez nurt Missouri.
 3. A gdy pozostaa reszta to tylko jeden pens...
 4. ona dzwonia po ni gdy Iza miaa przyj na imprez imieninow Szymka.
 5. w nowym sezonie M jak mio po wakacjach 2018 gdy Marta na dobre wrci do kraju.
 6. Gdy w 1392 odcinku M jak mio po wakacjach 2018 Natalka razem z crk Hani (Maja Marczak) odwiedzi Grabin przekae ojcu szokujc nowin.
 7. Gdy razem lepszy jest ten wiat? (When the world is better if we are together?)
 8. i gdy j przeczytaem po raz pierwszy byem oczarowany,
 9. gdy zostay one rozwizane bardzo dawno temu.
 10. Jednak, gdy bdziesz czyta t ksik,
 11. na poziomie fizycznym oraz psychologicznym, gdy j czytaem.
 12. Gdy j czytasz jeste ni pochonity,
 13. gdy tylko bdzie dostpna po Polsku,
 14. gdy nic nie znajduje si midzy gitar a wzmacniaczem.
 15. gdy) Z/Y~ [email protected]@@ [email protected]@@ [email protected]@@ [email protected]@ ` IEND
 16. gdy dwie osoby dobrze si znaj
 17. Gdy rywalki spotkaj si w Bistro za rogiem
 18. e nie zostanie sama, e zawsze bdzie przy niej gdy bdzie potrzebowaa pomocy.
 19. I tak te zrobi w 1394 odcinku M jak mio gdy Iza wci
 20. bo gdy zobaczy co ty robisz