How do you pronounce gelegen in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of gelegen

Translate gelegen to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of gelegen

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of gelegen:
/ɡɛlɛɡən/

gelegen on Youtube

  1. Wanneer heb je voor het laatst onder een boom gelegen...
  2. Wanneer heb je voor het laatst bij een beek of in een weiland gelegen?
  3. gelegen
  4. M'n beloning is vooral aan gene zijde gelegen.
  5. eens gezegd want ik heb die rapporten gelegen heel leuk die s the harm heel leuk dat wij als vijfde
  6. Dat is een dieper gelegen plek in onze harten. Het gevoel van